Tìm hiểu Today là dấu hiệu của thì nào?

Tìm hiểu Today là dấu hiệu của thì nào?

Today là dấu hiệu của thì nào? Đây là câu hỏi mà nhiều học viên thường quan tâm và tìm hiểu. Mỗi một thì động từ đều sẽ có các dấu hiệu nhận biết riêng nhằm giúp học viên dễ dàng xác định và phân loại thì. Bài viết sau đây của Marvelish sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến dấu hiệu của các thì có sự xuất hiện của từ Today.

Today là dấu hiệu của thì nào?

“Today là dấu hiệu của thì nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét vai trò của từ “Today” trong câu và cách nó ảnh hưởng đến thì của câu.

Trước tiên, chúng ta biết rằng “Today” là một từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, có nghĩa là “hôm nay”. Tuy nhiên, trong ngữ pháp, “Today” không phải là một dấu hiệu cụ thể cho một thì nhất định. Thì của câu phụ thuộc vào cấu trúc câu và ngữ cảnh sử dụng của “Today”.

Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng “Today” trong một câu đơn giản như “I am going to the park today” (Tôi sẽ đi đến công viên hôm nay), thì sẽ là thì hiện tại đơn. Trong trường hợp này, “Today” chỉ ra rằng hành động xảy ra trong hiện tại, vào ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng “Today” trong một câu phức tạp với các từ khóa thì khác nhau, thì thì của câu sẽ thay đổi. Ví dụ, “I had breakfast before I left for work today” (Tôi đã ăn sáng trước khi đi làm hôm nay) sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra trước khi đi làm vào ngày hôm nay.

Vì vậy, việc xác định thì của câu dựa trên từ “Today” phụ thuộc vào cấu trúc câu và ngữ cảnh sử dụng của nó. Cần xem xét các từ khóa và các yếu tố ngữ pháp khác trong câu để xác định thì chính xác của câu mà “Today” đang được sử dụng trong đó.

Xem thêm: Cách dùng when while before after cực đơn giản

Những cụm từ đồng nghĩa với từ Today

Có nhiều cụm từ đồng nghĩa với từ Today

Today là dấu hiệu của thì gì? Những cụm từ nào đồng nghĩa với Today? Theo cấu trúc và định nghĩa trong tiếng anh thì “Today” có thể được thay thế bằng một số cụm từ đồng nghĩa tương ứng khác. Mỗi một cụm từ đều sẽ có nghĩa tương đồng và được sử dụng trong các trường hợp riêng.Dưới đây là một số cụm từ đồng nghĩa với “Today” và một số ví dụ về cách sử dụng chúng:

 1. Cụm từ đồng nghĩa như “In the present day”

Ví dụ về cụm từ này “Technology plays a significant role in Maria’s communication In the present day.”

(Hiện nay, Maria phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ để giao tiếp.)

 1. Cụm từ đồng nghĩa với Today như At this moment. Ví dụ cơ bản cho cụm từ này là “At this moment, I am enjoying a cup of coffee.”

(Vào lúc này, tôi đang thưởng thức một tách cà phê.)

 1. Cụm từ đồng nghĩa khác với Today như In this day and age. ví dụ cơ bản cho cụm từ này “Social media holds a substantial influence on our daily existence In this day and age”.

(Trong thời đại này, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.)

 1. In this day and time: “In this day and time, it is important to prioritize mental health.”

(Trong ngày và thời điểm này, việc ưu tiên sức khỏe tâm lý rất quan trọng.)

Các cụm từ trên đều có ý nghĩa tương tự với “Today” và có thể được sử dụng để diễn đạt thời gian hiện tại trong ngữ cảnh câu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi cụm từ có một phong cách và ngữ nghĩa riêng, do đó, việc lựa chọn từ phụ thuộc vào ngữ cảnh và ý muốn truyền đạt của người sử dụng.

Xem thêm: Phân biệt thì tương lại đơn và hiện tại đơn trong một nốt nhạc

Thành ngữ, tục ngữ với từ Today

Thành ngữ tục ngữ với từ Today

Today là thì gì? Today có thể được sử dụng trong các thành ngữ và tục ngữ nào. Dưới đây là một số thành ngữ và tục ngữ có liên quan đến từ “Today”:

 1. “Today is the first day of the rest of your life”: Hôm nay là ngày đầu tiên của phần còn lại cuộc đời bạn. (Thành ngữ này nhấn mạnh ý nghĩa của việc bắt đầu mới và tận hưởng mỗi ngày.)
 2. “Carpe diem” hay còn được biết đến là Seize the day: Cụm từ này có ý nghĩa rằng “Hãy nắm bắt ngày hôm nay”. Đây được xem là câu tục ngữ khuyến khích việc tận hưởng và tận dụng mọi cơ hội trong ngày hôm nay.
 3. “Today is a gift. That’s why it’s called the present”: Hôm nay là một món quà. Và đó là lý do tại sao chúng được gọi là hiện tại. (Thành ngữ này nhấn mạnh ý nghĩa của việc trân trọng và sống trong hiện tại.)
 4. “Don’t put off until tomorrow what you can do today”: Đừng để lại cho ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay. (Tục ngữ này khuyến khích việc không trì hoãn và hoàn thành công việc ngay trong ngày hôm nay.)
 5. “Today’s special moments are tomorrow’s memories”: Những khoảnh khắc đặc biệt của hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm của ngày mai. (Thành ngữ này nhấn mạnh ý nghĩa của việc trân trọng và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ từ ngày hôm nay.)

Những thành ngữ và tục ngữ này liên quan đến ý nghĩa và giá trị của việc sống và tận hưởng hiện tại. Chúng nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc sống mỗi ngày một cách ý thức và trân trọng.

Xem thêm: Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần cực dễ trong tiếng Anh

Bài tập giúp ghi nhớ Today là dấu hiệu nhận biết thì gì?

Bài tập giúp ghi nhớ Today là dấu hiệu nhận biết thì gì

Để giúp các bạn học ghi nhớ “Today là dấu hiệu nhận biết thì gì?”, Các bài tập dưới đây sẽ giúp chúng ta đi tìm hiểu rõ hơn và áp dụng Today vào trong các dạng bài liên quan.

 1. Đọc và viết câu với từ “Today” trong các thì khác nhau. Ví dụ:

– I am going to the park today. (Thì hiện tại đơn)

– I had breakfast before I left for work today. (Thì quá khứ đơn)

– I will meet my friends for dinner today. (Thì tương lai đơn)

 1. Tạo ra các câu mẫu sử dụng từ “Today” trong các thì khác nhau và viết chúng xuống giấy. Sau đó, kiểm tra lại câu của mình để xem liệu bạn đã sử dụng thì đúng hay không.
 2. Luyện tập bằng cách nghe và nói các câu mẫu sử dụng từ “Today” trong các thì khác nhau. Bạn có thể tìm người bạn để thực hành cùng hoặc ghi âm và nghe lại bản ghi âm của mình để kiểm tra.
 3. Tạo ra các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng từ “Today” trong các thì khác nhau và trả lời chúng. Ví dụ:

– What are you doing today? (Thì hiện tại đơn)

– What did you do before you went to work today? (Thì quá khứ đơn)

– What will you do later today? (Thì tương lai đơn)

 1. Đọc các đoạn văn hoặc đoạn hội thoại có sử dụng từ “Today” trong các thì khác nhau và cố gắng hiểu ý nghĩa và thì của từng câu.
 2. Tìm hiểu thêm về ngữ pháp và cấu trúc câu liên quan đến việc sử dụng từ “Today” trong các thì khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách từ “Today” ảnh hưởng đến thì của câu.

Dưới đây là một số dạng bài tập để luyện tập việc nhận biết thì của câu sử dụng từ “Today”:

 1. Điền từ “Today” vào câu với thì phù hợp:

– I __________ to the beach. (go)

– She __________ her homework. (finish)

– They __________ a movie. (watch)

 1. Hoàn thành câu bằng cách sử dụng từ “Today” và đúng thì:

– I _________ to the park in the morning. (go)

– He _________ a new car. (buy)

– We _________ a party later. (have)

 1. Viết câu với từ “Today” dựa trên thông tin đã cho:

– (She / play) __________ tennis today.

– (We / visit) __________ our grandparents today.

– (I / cook) __________ dinner today.

 1. Đọc câu và xác định thì của từ “Today”:

– I am going to the store today.

– They went to the movies today.

– We will have a meeting today.

 1. Viết câu với từ “Today” trong các thì khác nhau:

– (Thì hiện tại đơn) __________ (you / like) ice cream?

– (Thì quá khứ đơn) She __________ (visit) her friend yesterday.

– (Thì tương lai đơn) We __________ (travel) to Paris next week.

 1. Chia động từ

1. Listen! My father (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 09p.m

3. Han (like)_______________Music but she (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in HCM .

5. My Mother (read)__________________________a newspaper in the afternoon.

6. Look! Han (run)______________________.

7. Lan usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your mother (be)?

– She (be)________ living room. She (watch) ______TV.

9. ____________they (go) to school by bike today?

10. There(be)___________many flowers in our garden.

11. Everyday,Mr.Hoang (not go)_______________________to work by motorbike.

12. I (write)_____________________ a letter to my friend now.

13. On thursday, I (have)____________ math and Art.

14. On Saturday, I (have)____________ English.

15. At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (Play) ___Tennis.

16. Now, He (look)_______ his dog . It (eat)______ a mouse in the garden.

17.___________your father (walk)_________to market?

18. It (be)__________9.00.We (learn)___________________our lesson.

19. What___________you (do)____________now?

20.__________your father (walk) to work every day?

21. They (not play)________________soccer in the afternoon .

22. ____________Hoang (work)____________in the garden at the moment?

23. My sister (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday.

24. Jans and his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play) _________________ it every afternoon.

25. Where________________the old man (live)___________now?

26. Mr.Jenny often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.

27. It’s 8.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

28. Hoang, An , Ha, Lam (be)__________________ close friend.

Việc nắm vững và sử dụng chính xác các thì trong tiếng Anh sẽ giúp chúng ta giao tiếp một cách chính xác và tự tin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng các thì khác nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa mà chúng ta muốn truyền đạt. Hy vọng nội dung trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin về chủ đề Today là dấu hiệu quả thì nào.